EXTRA

Copyright gebruikte afbeeldingen
© KIK-IRPA, Brussel
© Koninklijke Bibliotheek van België
© Carolyne Ryssaert - Antea Group
© Gaston Pulinckx
© Mark Lodewijckx - Sectie West-Europese Archeologie - KU Leuven
© VANUYTVEN, R., e.a., Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Zwolle, 2004: 44, 69, 71, 72, 114, 119, 123, 129, 148.
© CEUNEN, M., ‘Zoutleeuw en zijn archivalische bronnen’, in M. VERBEECK, Zoutleeuws verleden aan het woord. Eerste resultaten van het archeologisch en archivalisch onderzoek, Zoutleeuw, 1993, 58, 67, 71.
© WILMET, L., Léau, la ville des Souvenirs, II, Brussel, 1938.
© Carmentis, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
© Gallica - Bibliothèque Nationale de France
© Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland